Mat & dryck

Hösten 2019!
Datum: 21 augusti

Vi plockar våra vanligaste matsvampar.
Samling vid Vuxenskolans lokal i Lit. Tiden kan ändras utifrån deltagarnas önskemål. Plats för promenaden blir i trakten kring Lit eller Aspåsnäset beroende svamptillgången.

Kort presentation av alla deltagare och förväntningar a dagen.

Jag går igenom vilka svampar som vi förväntas hitta.

Vi vandrar ut i skogen och letar och plockar den svamp vi hittar. Samling efter ca en halvtimme och vi går tillsammans igenom innehållet i svampkorgarna och jag visar hur man gör en grovrensning av svamparna redan i skogen.

Vi fortsätter leta och plocka svamp.

Vi samlas och går igenom svamparna vi hittat, innan vi plockar fram vår medhavda matsäck.

Inget är så gott som en fika i skogen...

Om svamptillgången är dålig söker vi upp ett nytt ställe. Vi fortsätter leta och plocka svamp och samlas då och då för att gå igenom svamparna.

innan vi skiljs åt kommer jag att gå igenom era svampar för att förvissa mig om tt inget olämpligt /giftigt finns bland matsvamparna.