Historia & Konsthistoria, Trädgård, hus och hem


Trädgårdens kulturväxter såväl som dåtidens mystik och magi är pusselbitar i att förstå människans trädgårdsodlande. Trädgården står för arbete och försörjning, men är också en symbol för det goda livet. Vilka är de tidigaste växter vi odlat i norden? Vad kan vikingar och medeltidens folk ha odlat? Finns det växter som finns kvar än i våra dagar?

Föreläsaren Jens Heimdahl (Fil. dr. med inriktning mot arkeobotanik, urbana kulturlagerstratigrafier, kulturlageranalys, fossil åkermark och trädgårdsarkeolog) kommer dela med sig av sin kunskap och berätta om sin nypublicerade bok.
Boken Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid publicerades våren 2021 och är skriven tillsammans med Anna Andréasson Sjögren (arkeolog; trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård), Matti Wiking Leino (agronom och docent i genetik).


Föreläsningen sker genom plattformen Zoom. Instruktioner för deltagande får du när du anmäler dig. Länk kommer att skickas ut samma dag som föreläsningen.

Denna föreläsning är ett samarrangemang med föreningen Österhus Vänner.
https://osterhusvanner.se/