Språk

VÄLKOMMEN TILL SVERIGE

Nu ska vi fortsätta att träna på svenska och hur Sverige fungerar.
Kursledare: Hans Bolin (som arbetat som kursansvarig för internationella linjer
på Åredalens folkhögskola i 22 år).Tisdagar kl. 17-19 med start 15 september
Plats: SVs lokal på Strandvägen 1, Järpen
10 träffar & kursen är utan kostnad


Anmäl dig till kursen via sms till Omar Rahmati 076-191 1662