Språk

För dig som vill lära mer svenska!
En bra förutsättning för att få ett jobb i Sverige är att du kan svenska.
Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället.

Ledare är Roya Afzali
Onsdagar kl. 14-17 med start 5/2
Plats: Strandvägen 1, Järpen

20 träffar & kursen är utan kostnad.
Anmäl dig till kursen via sms till Omar Rahmati 076-191 1662