Språk

Vill du öva på din svenska?
Vi erbjuder språkträning i svenska på distans.
Torsdagar kl.18
Ledare är Linn Karlsson
Anmäl dig i ett meddelande till oss med NAMN, LMA- nummer via sms till 076-191 1662.
Gratis - ingen kostnad.