Djur, natur & miljö

Har du ett intresse för djur, natur och jakt kanske jägarexamen hägrar. Den som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om mycket mer än att bara skjuta prick. Till exempel om djur och natur, om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte. Man måste också veta vilka bestämmelser som reglerar jakten.

I den här kursen får deltagarna en ordentlig genomgång i den teori som följer med studiematerialet Jägarskolan.
Jägarexamen är ett kvitto på att du har tillräckligt teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna anförtros vapen och bedriva jakt.
Det innebär också att deltagaren behöver läsa hemma mellan de fysiska träffarna.


Det går utmärkt att redan nu anmäla sig till kursen!
Den första träffen för information om kursen och att få ta del av studiematerialet blir till hösten.

Ledaren Ulf Svensson leder teoriträffarna i SVs lokaler i Lit.
För mer info: 063-12 34 00, 0642-104 20