Hantverk & konst

I metervis finns de, på vindar i gamla hus och på väggar i stugor och bodar, knopplisterna, pigg- eller pinnlisterna, kärt barn har många namn. Några noggrant täljda, andra gjorda i ett huj; en enkel pinne i en bräda. Alla tjänar de dock sitt syfte, nu som då – att låta oss hänga upp och hålla ordning på våra saker.

En knopplist kan vara grov eller fin, lång eller kort, ha få eller många pinnar. Alla lämnar de dock utrymme för skaparglädje. Pinnarna och listerna kan ges olika uttryck allt efter tycke och smak, från det enkla och avskalade till det yviga, dekorerade och färgglada.

Så klyver vi fram ämnen till knopparna som sedan täljs till önskad form och fason. Brädorna täljs med bandkniv i täljhästen. Efter kursen vet du också mer om träets egenskaper och krympning, om sammanfogningar med tappar och hål.