Trädgård, hus och hem

Nu startar vi en tillsammansodling i Torvalla!
Östersunds kommun har upplåtit mark i närheten av Djur- och kul-gården i Torvalla och till våren plöjer vi!

Du som är intresserad av att delta eller veta mer om Tillsammansodling i Torvalla är välkommen att anmäla dig här på hemsidan.

Denna tillsammansodling gör vi i samverkan med Ladys Villa, en integrationsverksamhet för nyanlända kvinnor, och det kommer finnas en ledare som kan fungera som "spindeln i nätet".

Under vintern 2020 kommer SV att bjuda in till en informationsträff då vi berättar mer om Tillsammansodling, hur långt i processen vi kommit och hur de intresserade kan gå vidare.


Om Tillsammansodling:

Hur går det till?
Ni är minst tre personer som vill odla. Det är ni som gör allt jobb och sköter kontakten med kommun och SV.
Tillsammans arbetar ni med odlingen och delar skörden emellan er.
Det finns en studieplan där ni steg för steg-för-steg arbetar fram er odling.
Ni kommer att få stöd och råd av oss på SV och vår samarbetspart Hushållningssällskapet.

Fördelarna med en gemensam odling är många; träffa människor, delad arbetsbörda, kunna åka bort utan oro över bevattning eller ogräsrensning mm. Enligt andra Tillsammansodlingar är den största vinsten gemenskap, delad glädje och att utvecklas tillsammans!

Kostnad?
Er tillsammansodling kommer antagligen behöva köpa in material. SV hjälper gärna till att söka medel, men räkna med att varje hushåll/deltagare kan komma att bidra med en slant till fröer mm.
Du betalar medlemskap i Hushållningssällskapet.