Trädgård, hus och hem

Trädgårdstramp hos Ertugrul Gencturk, Lassbyn 116, Tandsbyn

Relativt nystardad trädgård, med bland annat, rosor, pioner m.m

Tid: 12.00
STA Mittnordenkretsen Jämtlandsavdelningen, är en av 24 kretsar inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har ca 200 medlemmar.
Denna träff är en del av verksamheten. Du som är nyfiken på föreningen är välkommen på träffen.
Har du frågor kontakta gärna Gun Haraldsson 070 5624868

Kretsens verksamhet spänner över en stor geografisk yta. Vårt upptagningsområde sträcker sig från Trondheim och Levanger vid Atlantkusten via Östersund till Sundsvall vid Bottenviken. Den geografiska spridningen medför att vi klimatmässigt inom kretsen, med svenska zonindelningstal, har en imponerande zonspridning från zon 2 till zon 8!

STA:s Målsättning är att
- Öka ditt intresse för en vackrare och mer spännande trädgård
- Fördjupa din kunskap om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter
- Sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden
- Sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning mot perenner, buskar och träd

Som medlem i STA får du
- Vår tidning ”Trädgårdsamatören 4 ggr/år
- Delta i våra möten och trädgårdstramp
- Möjlighet att beställa frö från frölistan, ca 2 500 olika sorter
- Delta i Riksmötet
- Följa med på våra resor
- Få tillgång till de skrifter som produceras inom föreningen


Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vårt samarbete med Vuxenskolan kommer bl a att innebära att
• vi använder Vuxenskolans möteslokaler på Stadsdel Norr
• vi deltar kostnadsfritt i deras Fröbibliotek. Kontakta vårt ombud Linda Eriksson 070-297 69 71, om du önskar ytterligare information
• Vuxenskolan uppmuntrar till medlemskap i STA för att delta i Vuxenskolans ”gröna aktiviteter”
• vi tillsammans med Vuxenskolan kan nå ut till andra intresserade med kunskap, i form av exempelvis kurser eller föreläsningar