Hälsa & välbefinnande

Anhörigföreningen i Åre kommun bjuder in till utbildning/studiecirkel enligt det evidensbaserade programmet CRAFT. Utbildningen/studiecirkeln riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Prel Start: Torsdagen 13 feb klockan 18.30, totalt sex tillfällen.
Plats: Vuxenskolan Järpen, Strandvägen 1
Föreläsare: Mikael Frid
Utbildningen är kostnadsfri och naturligtvis är gäller tystnadsplikt för alla deltagare. Utbildningen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun.

Anmälan och frågor
Skickas till Anhörigföreningen i Åre kommun, anhorigare@outlook.com.