Beteendevetenskap

Vi välkomnar alla intresserade föreningar till en utbildningsdag i arrangörkunskap och föreningsutveckling.
Dagen är kostnadsfri, kaffe och lunch bjuds ni på.

Kristina Ernehed. Projektledare Heimbygdas föryngringsprojekt.
Hur ser framtidens föreningsliv ut? Kristina delar erfarenheter från projektet samt delar reflektioner och spaningar framåt.
Nicklas Lindahl, kommunikatör Estrad Norr ger tips på olika sätt att marknadsföra ert arrangemang.
Avslutande diskussion och frågestund. Hur går vi vidare?

Arrangörer: Estrad Norr, SV, Riksteatern J/H, Riks Strömsund, Strömsunds kommun