Hantverk & konst

Välkommen till Lit och Gamla Kommunalhuset som i höst har utställning, en trappa upp i Sessionsalen.
Se fantastiska akvareller målade av Conny Hernerud.
Alla vardagar, om inte lokalen är upptagen för annan aktivitet kl. 09,00-15.00
Varmt välkommen

Augusti, september och oktober.