Beteendevetenskap

Föräldraskap väcker många frågor och det vimlar av åsikter och tyckanden kring hur en förälder ska vara, vilket ofta skapar onödig stress och oro.

Under föreläsningen hjälper psykologerna Maria Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin till att sålla i det enorma informationsflödet. Med hjälp av "den psykologiska tallriksmodellen" sätter de fokus på det som forskning visat är de allra viktigaste delarna av föräldraskapet. Sådant som alla föräldrar borde få veta.

Föreläsare:
Maria Lalouni, leg psykolog, medicine doktor och forskare vid Karolinska Institutet.
Kajsa Lönn Rhodin, leg psykolog, leg psykoterapeut och utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.
Föreläsarna har många års erfarenhet av arbete med föräldrar och barn och har bland annat utvecklat föräldrakursen Alla Barn i Centrum (ABC).


Föreläsningen ges digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas till din mail.

Föreläsningen kommer att spelas in (endast för internt bruk), så slå av din kamera om du inte vill medverka.