Beteendevetenskap

Valberedningsutbildning för ideella
-för dig som är valberedare i föreningslivet

Er främsta uppgift är att förbereda och motivera val av
kandidater som ni tror får medlemmarnas förtroende att leda
föreningen framåt.
Målet är att de förtroendevalda som ni i valberedningen föreslår
ska ha rätt kompetens för det arbete de ska utföra och de
utmaningar de ställs inför.
Vi går igenom steg för steg för att nå dit, planerar, analyserar
verksamheten, utvärderar och påbörjar det kommande arbetet.

Denna dag går vi igenom arbetssättet, tips och trix för att ni skall kunna göra ert uppdrag så bra som möjligt.

Dagen är kostnadsfri för representanter från våra medlemsorganisationer, övriga representanter betalar 300:-
Vi bjuder på fika.
Välkomna!