Data & IT

Teddy Roswall, IT-samordnare, Krokoms kommun
Kommer att berätta om välfärdsteknik, om GPS-klockor, larm och andra möjligheter till trygghet för äldre. Tid för frågor och ”Digital första hjälpen”.

Krokoms bibliotek, 29/3 Allan Edwall-rummet kl. 11.00–13.00
Krokoms kommuns DigidelCenter bjuder in till träffar, föreläsningar där finns också möjlighet att ställa frågor med fokus på det digitala.
All digital week pågår i hela Europa vecka 13, 23 – 31 mars och har som mål att öka den digitala kompetensen hos medborgare.
Dessutom kan du alltid komma till biblioteket och få hjälp med Biblio, e-böcker, Legimus och andra verktyg för att läsa böcker och tidningar på digitala verktyg.