Pedagogik

Studieförbundet Vuxenskolan agerar för att skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska alla känna sig trygga, få ett bra bemötande och kunna delta på lika villkor. Som cirkelledare har du en viktig roll i det arbetet!

Jämställd folkbildning är en utbildning i jämställdhet och normkritik för dig som är cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan. Genom utbildningen får du:
- Grundläggande kunskaper om jämställdhet och normkritik
- Metoder för att arbeta jämställt och inkluderande
-Möjlighet att tillsammans med andra ledare reflektera över hur du kan göra din cirkel mer jämställd och inkluderande.

Utbildningen består av två delar.:

Den första genomförs som en webbutbildning i din egen takt. Utbildningen består av text, bild, video och egna reflektionsuppgifter. Webbutbildningen tar ca. 2-3 timmar.
Den andra delen är en workshop. Vid tillfället för workshopen förväntas du ha genomfört webbutbildningen.
Workshopen leds av Sara Falkstad från SV och kommer att hållas den 22 maj kl.17.30-20.30 på Litsvägen 22 i Östersund.

Webbutbildningen ligger på vår lärplattform Learnify och är gratis om du är registrerad cirkelledare hos SV, men kräver inloggning. Denna information får du från oss via mail när du anmäler dig.

Varmt välkommen med din anmälan!
Vid frågor kontakta: anneli.boden@sv.se alt. 0684-122 33