Trädgård, hus och hem

Liz Nässén berättar om Tillsammansodlingen i Valla.

Gruppen odlar allt tillsammans och delar arbetet och skörden emellan sig. Men hur började det? Vad odlas i år? Hur kommer man igång med en gemensam odling? Vad är viktigt att tänka på när man odlar med andra?


Tillsammansodlingen i Valla är nu inne på sin femte odlingssäsong och består av 15 hushåll av blandad storlek, olika bakgrunder och blandade åldrar; allt från 80 år ned till vårens nyfödda barn.