Djur, natur & miljö

LRF Jämtland bjuder, i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, in till 7 stycken skogsträffar via länk för att diskutera vart skogspolitiken är på väg och hur Regionens utvecklingsmöjligheter ser ut vad gäller skogsnäringen och omställningen till att byta ut fossila material.
Hur skapar vi nya och mer intäkter från skogen?
· Vad händer med nyckelbiotoperna och fjällnära skogen?
· Vilka inspel kom ifrån höstens workshops kring regionens Regionala Utvecklingsstrategi?
· Med mera.
Anmäl dig senast klockan 12 samma dag så får du en länk via mail
Vid frågor kontakta Magnus Persson, magnus.persson@lrf.se, 010-184 45 48
Gratis att delta, hjärtligt välkommen att koppla upp dig