Djur, natur & miljö

LRF Jämtland bjuder, i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, in till 8 stycken skogsträffar i länets för att diskutera vart skogspolitiken är på väg och hur Regionens utvecklingsmöjligheter ser ut vad gäller skogsnäringen och omställningen till att byta ut fossila material.
Hur skapar vi nya och mer intäkter från skogen?
· Vad händer med nyckelbiotoperna och fjällnära skogen?
· Vilka inspel kom ifrån höstens workshops kring regionens Regionala Utvecklingsstrategi?
· Med mera.
Sista anmälan: 7 dagar innan vardera arrangemang.
Gratis att delta men vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300 kronor

Uppge eventuella matallergier i noteringsrutan vid anmälan.