Hantverk & konst


Vi träffas för att tillsammans växtfärga vårt eget garn vid Hårkans vackra strand.

Träff 1. Den 11/4 kl. 18.00 träffas gruppen för att påbörja planering inför den helg då garnet ska färgas.
Träff 2. Den 9/5 kl. 18.00 träffas gruppen för att beställa ofärgat garn och komma överens om vilket sorts fika och mat som ska köpas in för växtfärgningshelgen.

Träff 3. Träff vid Erik-Jonsa plan ca 3 km efter Husås by. Förberedandet av att beta garn och ställa i ordning för färgning.
Träff 4 och 5. 31/5, 1-2/6 Två hela dagar med att färga och ta fram nya och även sedan tidigare färgningssätt.

Förslag på material att färga med: lökskal, björk, indigo, korsinell och krapp.

Kursen är kostnadsfri och det enda som kostar är garn, material att färga med och fika och mat.

För mer info 0642-10420