Djur, natur & miljö

Våtmarker är livsviktiga miljöer som har stor betydelse för klimat, biologisk mångfald, torka, brandskydd & vattenkvalitét
Våra våtmarker är sedan länge kraftigt påverkade av utdikning, sjösänkning och torrläggning. Många naturvärden och ekosystemtjänster har gått till spillo. Vad kan vi göra för att återskapa våtmarker, minska utsläppen av växthusgaser och öka den biologiska mångfalden? Föreläsning och diskussion med Andreas Skarmyr, biolog och sakkunnig om våtmark på Naturskyddsföreningens rikskansli.

Kvällen börjar med en föreläsningsdel där Andreas går igenom vad som hänt med våra våtmarker. Varför har det hänt? Vilka naturvärden och ekosystemtjänster går till spillo? Tillsammans med åhörarna läggs också ett lokalt perspektiv på detta.

Efter en paus där Krokoms kommun bjuder på fika fortsätter kvällen med att Per-Olof Nystrand från Länsstyrelsen i Jämtland berättar lite om våtmarkerna i Jämtland samt lite kort om pågående projekt.

Vi avslutar kvällen med en fördjupningsdel om vad som går att göra här i Krokom med omnejd, praktiska tips, erfarenheter av andra projekt och olika finansieringsmöjligheter för våtmarksprojekt.

I samarbete med Naturskyddsföreningen i Krokom
Funderingar kontakta Eva Rappe 073-181 83 00