Trädgård, hus och hem

Ett projekt för utveckling av en modern ekologisk livsstil i Östersund

Välkommen till workshop 3 december där vi presenterar projektet JAMTLI LIVING UNIVERSITY (JLU).
Jamtli och Mittuniversitetet utvecklar en Ekoby som ska byggas under de närmaste åren och vara färdig att bo i om cirka 3 år.
För en modern ekologisk livsstil är vårt boende en stor och viktig del. JLU är ett initiativ för att skapa ett boende i Östersund som är robust och hållbart för framtiden, och bidrar med ökad livskvalitet för boende, grannskapet, staden, världen…
Vi vill göra det tillsammans med dig!
Denna workshop är en möjlighet för dig som nyfiken medborgare, företagare, politiker eller framtida boende att vara med och påverka projektets fortsatta planering och utveckling.
I JLU kommer alternativa bygg-, ägande- och boendeformer att utvecklas för att nå:
• ökad självförsörjningsgrad – odling, djurhållning, fiskodling, verkstäder
• minskade ekologiska fotavtryck
• god boendekvalité – design, inomhus komfort och smarta lösningar
• cirkulär ekonomi, kretsloppsanpassade tekniska lösningar, off-grid system
• social hållbarhet, gemensamma ytor, naturliga lekplatser
• funktioner och rutiner för skötsel och bästa trivsel
• ökad tillämpning av ekologiska lösningar

Program för kvällen:
• Kort beskrivning av projektet - tider, arkitekternas illustrationsförslag, tänkbara tekniska lösningar, sociala frågeställningar
• Vi diskuterar tillsammans om följande teman:
o Varför är det här ett viktigt projekt?
o Vilka krav ställer du på din bostad och boende i ekobyn?
o Hur kan vi höja vår självförsörjningsgrad?
o Hur kan vi minska våra ekologiska fotavtryck?
o Hur och hur mycket vill du samarbeta med dina grannar?
o Hur kan vi samverka med föreningar, näringsliv och grannskapet?
o Hur kan en modern ekologisk livsstil vara ekonomiskt hållbar?

Tid: 3 december 2019, kl. 18:00 – 20:30
Plats: Jamtli Kafé, Museiplan 2, Östersund.

Anmäl dig här bredvid.

VÄLKOMMEN!

För mer information, kontakta: Kevin Denham, projektledare JLU. E-post: kevin.denham@jamtli.com Se även https://www.jamtli.com/om-jamtli/samarbeta-med-jamtli/projekt/

Projektet finansieras av EUs europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen
Denna workshop sker i samarbete med SMICE och Studieförbundet Vuxenskolan