Djur, natur & miljö

Skogsnäringen är just nu inne ett turbulent skede. Två nationella utredningar som berör skogsbruket är högaktuella samtidigt som EU tagit fram en ny skogsstrategi.

Detta webbinarium fokuserar på Artskyddsutredningen., vars betänkande nu är ute på remiss med sista svarsdatum 25 oktober.

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert LRF Skogsägarna, kommer att presentera artskyddsutredningens viktigaste förslag och vilka effekter de kan få för skogsägaren och skogsnäringen. Det handlar t ex om

- I vilken omfattning ska förekomst av vissa arter kunna begränsa skogsbruket?
- Nya kunskaps- och redovisningskrav för skogsägare
- Markägarens rätt till ersättning

Riksdagsledamöterna Pelle Åsling, C, och Isak From, S, medverkar också under kvällen.