Trädgård, hus och hem

Kan vilda växter ersätta ”vanliga” läkemedel? Som en mildare form av quick-fix där vi slipper biverkningar? Eller ger växterna något utöver det? Kan de lära oss något om välmående? Om flexibilitet? Om samarbete? Om tålamod? Om läkning?
Vad krävs av oss om vi vill ta till oss växternas kunskap? Behöver vi samarbeta? Med vem? Och hur?
Du kommer få en glimt av vilda växters möjligheter att främja din hälsa. Det blir både filosofiska och naturvetenskapliga perspektiv med ekologin (dvs helheten) som grund.
Föreläsare är Nanna Borchert

Websänds till Strömsundskontoret vid minst 5 deltagare.