Yogan bygger på en kombination av mindfulness och medicinsk yoga.

Vi erbjuder ett enkelt 6 veckors program med tekniker för en bättre andning, ökat fokus och djupavslappning som kan utföras av alla,
oavsett ålder eller förkunskaper. Vi använder yogamattor, men övningarna kan även utföras sittande på stol.

Kursen bygger på 1 träff per vecka plus 10 minuters egen daglig
träning. Det ingår enkla övningar i mindfulness och medicinsk yoga, och reflektioner kring det som skapar livskvalitet och minskar stress.

Metoderna har dokumenterad effekt på bl.a. stress, oro, sömn och blodtryck. Programmet används idag inom vård, skola och på stora
arbetsplatser via utbildade MIMY-instruktörer.

.