Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län är med och arrangerar Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens!

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län är med och arrangerar Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens!

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och utveckla sitt hållbarhetsbete. Som en del av samarbetet kommer Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län vara med och arrangera Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september.

Anmäl dig till din lokala konferens HÄR.

A Sustainable Tomorrow är ett nätverk för aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hubbar runt om i landet. För att tydliggöra samarbetet och dess syfte har alla hubbar fått en logotyp som utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling – från det globala till det lokala i en symbol. Logotypen har skapats av samma personer som utvecklade det visuella kommunikationssystemet för Globala målen, Jakob Trollbäck och Christina Rüegg Grässli från hållbarhetsbyrån The New Division.

– Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län representerar folkbildningen och vill verkligen medverka till att öka kunskap om de Globala målen/Agenda 2030 för att på så vis bidra till att Sverige ställer om. Vi skapar mötesplatser för samtal och bildning som stärker demokratiska processer och människors delaktighet i samhället. Vi har konkreta verktyg i form av kreativa kursmaterial som hjälper människor och föreningar att gå från ord till handling. Därtill har vi en god förankring i det lokala civilsamhället, säger Clara Kempff vid Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län.

Konferensens fokusområde är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, baseras på lärdomar från naturen och fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser.

Årets keynote speaker är Galahad Clark, sjunde generationens entreprenör (C. & J. Clark) och vd för Vivobarefoot, ett företag som revolutionerar tidigare affärsmodeller och skapar framgång med ett regenerativt perspektiv. En återkommande föreläsare på konferensen är Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt som bidrar med en internationell omvärldsanalys:

– Vi är inne i en spännande tid efter Trump och Brexit, vilket öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, säger Fredrik Reinfeldt.

Se hela konferensprogrammet här: https://asustainabletomorrow.com.se
Kontakt: Clara Kempff, 070-611 31 17, clara.kempff@sv.se