Tillbaka

Barn som väcker funderingar

På varje förskoleavdelning och i varje skolklass kan det finnas barn och elever som
väcker funderingar hos såväl pedagoger, föräldrar och andra barn och elever. Det
handlar ofta om barn som har svårt med det sociala samspelet med andra, som kanske hamnar i konflikt, får utbrott eller har svårt i leken. Det kan också vara barn eller elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller som har svårt att kommunicera med andra på ett fungerande sätt.

Föreläsningen fokuserar på att ge ökad kunskap som genererar större förståelse och
fler redskap och strategier vad gäller bemötande och undervisning.
Ulrika Aspeflo har som logoped, special-pedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult under nästan 30 år ägnat sig åt att arbeta med och kring barn, ungdomar och vuxna med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Min grundsyn vilar på följande viktiga antaganden:

▪ Kunskap är viktig och ska leda till ökad förståelse, ett förbättrat bemötande och fler framgångsrika undervisningsstrategier.
▪ Samarbete i nätverket runt individen är A och O. Tillsammans kan vi stötta och utveckla varandra och den person vi månar om/arbetar med.

Böcker som Ulrika skrivit: ”Barn som väcker funderingar” (Gerland, Aspeflo), "Aspeflo om Autism" och
"FÖR ALLA I SKOLAN” – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning”.
Målgrupp: Personal på förskola, skola, fritidshem, resurspedagoger, rektorer, anhöriga.

Onsdag 27/9 kl. 17.30-20.30 - MÖTA BARN/UNGDOMAR I FÖRSKOLA/SKOLA
Föreläsningen handlar om hur vi får till en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för barn/elever samt deras föräldrar och övriga anhöriga. Med fokus på samsyn, samarbete, kartläggning, bra rutiner och fungerande kommunikation kan vi få till en bra relation.
Mer info och anmälan

Torsdag den 28/9 kl. 08.30-11.30 – MÖTA BARN I FÖRSKOLAN
”Barn som väcker funderingar” - På vilket sätt kan kunskap om autism och ADHD vara till hjälp när det gäller att undervisa och möta barn på förskolan. Ulrika ger oss konkreta förslag och strategier till lek, kommunikation, planering
och samarbete.
Mer info och anmälan

Torsdag den 28/9 kl. 12.30 -15.30 – MÖTA BARN/UNGDOMAR I SKOLAN
”För alla i skolan” - På vilket sätt kan kunskap om autism och ADHD vara till hjälp när det gäller att undervisa och möta
elever på skolan. Ulrika ger oss konkreta förslag och strategier utifrån relationer, lärmiljö, språkutvecklande arbetssätt och spetskompetens kring NPF (autism och ADHD).
Mer info och anmälan

REGISTRERING 30 MINUTER FÖRE FÖRELÄSNING!
Plats: Hörsalen Östersunds sjukhus
Kostnad: 275 kr
175 kr för medlem i Autism- och Aspergerföreningen samt Attention, 225 kr verksamhetsmedlemmar
100 kr för studerande (mot uppvisande av studie leg)

Anmälan: senast 13 september 2017
via www.sv.se/jamtlandslan eller vid gruppanmälan via mejl till ostersund@sv.se (uppge samtliga namn och
personnummer samt referens och fakturaadress med referensnummer)
eller per telefon till Studieförbundet Vuxenskolan 063-12 34 00.
Har du frågor skicka ett mejl till jamtland@autism.se