Tillbaka

Information angående Covid -19 /Corona

 

Hej!
Information från Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län med anledning av Covid – 19 (Corona), 2020-03-19

Vi följer givetvis den snabba utvecklingen mycket noggrant. Smittoläget och restriktioner förändras mycket snabbt. Nedan följer de senaste nyheterna som gäller verksamhet inom och i samverkan med studieförbunden. Alla studieförbund i Sverige har beslutat att utgå från följande:

all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så.
Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Det finns i dagsläget inget som ger oss som studieförbund mandat att förbjuda människor att mötas. Men vi har ett stort ansvar som arrangör, och utgår därför från studieförbundens gemensamma beslut ovan. Detta beslut utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg gör vi som studieförbund bedömningen att majoriteten av vår verksamhet tyvärr behöver ske digitalt eller annars pausas.

Vi uppmanar alla deltagare och ledare i vår verksamhet att noga överväga om fysiska träffar ska ske i detta läge. Detta oavsett om du tillhör en riskgrupp eller inte. Syftet med att starkt begränsa fysiska möten är att stoppa smittspridningen. Inte minst till tredje part.

Detta innebär för oss i SV Jämtlands län att vi framgent bedriver verksamheten i största möjliga mån på distans och digitalt.
Detta är givetvis en utmaning. Vi som studieförbund kommer att göra vårt yttersta för att bistå alla som vill fortsätta sin verksamhet digitalt att kunna göra det. I de fall där detta inte fungerar kommer verksamheten att behöva pausas tills vidare. Den kommande utvecklingen kommer avgöra hur länge dessa åtgärder är nödvändiga.

Vi uppmanar er som ledare och deltagare att prata i er grupp hur ni vill göra med er verksamhet framgent. Vill ni fortsätta digitalt eller är det bättre att flytta fram träffarna till senare?
Du som ledare! Behöver er grupp hjälp med att komma igång digitalt eller vill ni flytta era träffar framåt?! Ta kontakt med ditt lokala SV-kontor för dialog.

Och! Har du en idé på något vi kan genomföra på distans? VIll du bidra. Kontakta oss gärna!

💚Ta hand om varandra!💚Våra lokala kontor >>

Mer information om Coronaviruset hittar du här>>