Tillbaka

Inställd fysisk verksamhet p g a pandemisituationen

  • Från och med måndagen den 23 nov pausade vi all fysisk verksamhet. Vi avvaktar nu besked vad som kommer att gälla framgent under 2021. 
    Detta gäller både inomhus och utomhus.

    På grund av den ökade smittspridningen vill vi som arrangör och organisation ta ansvar för att minska spridningen och agera utifrån de bestämmelser och rekommendationer regering och myndigheter har beslutat.

  • Vi uppmanar alla att ställa om till digital folkbildning, i den mån det går att genomföra, via videokonferenssystem eller telefonkonferens. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med detta! Vi är redo! 

  • Våra kontor kommer att vara obemannade för ej planerade besök.

  • Vi finns tillgängliga på telefon och på mejl för frågor och samtal som vanligt. 
    Se våra kontaktuppgifter här!

 

Håll huvudet kallt. Hjärtat varmt. Och händerna rena.

 

Varma hälsningar,

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

Uppdaterad: 2021-01-11