Tillbaka

Rytm, musik och rörelse

RMRM

Rytm, musik och rörelse enligt Ronnie Gardiners metod

RGRM  har utvecklats av jazztrummisen Ronnie Gardiner för att hjälpa människor med skador och sjukdomar i hjärna och nervsystem. Med utgångspunkt i trumsetet så har Ronnie tagit fram rörelser och ljud som kan kombineras i olika svårighetsgrad. I grunden går det ut på att stampa och/eller klappa i takt till musik. Inga förkunskaper krävs.

RGRM-Metoden stimulerar rörelseförmåga, läs- och talförmåga, rytmkänsla, kroppsuppfattning, balans och självkännedom, minne, koordination, motorik, liksidighet, koncentration, uthållighet och sociala färdigheter.

Den multisensoriska stimuleringen hjälper hjärnan att utveckla, bibehålla eller återfå funktioner.

 

Personer som genomgått en stroke upplever att de blir bättre om de får strukturerad rytm- och musikbaserad terapi. Det visar en Svensk forskningsstudie som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Stroke. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.016433

Den rytm- och musikbaserade metoden RGRM® innebär att deltagarna utför rörelser med händer och fötter i takt med musik, styrda av intryck de får via syn och hörsel. Svårighetsgraden ökas successivt. Studien visar att RGRM® förbättrade deltagarnas balans, greppstyrka och arbetsminne.

– ” Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering,” säger artikelns huvudförfattare docent Lina Bunketorp-Käll.

Andra - som inte genomgått en stroke - upplever också att de blir hjälpta av RGRM. T.ex. rörelsehindrade, dementa (personalens upplevelser), personer med kronisk smärta, personer med neuropsykiatriska funktionshinder, friska personer.

Vi har cirklar i samarbete med Peter Mellgren.