Tillbaka

Ny mandatperiod för Spilloteket och flytt till nya lokaler

Spilloteket får förnyat förtroende från Allmänna Arvsfonden för att vidareutveckla sin verksamhet gentemot barn och unga. Verksamheten passar samtidigt på att flytta till större lokaler och blir hyresgäster på Jamtli i Östersund.

Spilloteket har sedan 2015 etablerat sig i stora delar av länet och varit på plats ute i många skolor. Där har de tre spilliristorna, tillika grundarna, Linda Vestberg, Frida Kjellgren och Camilla Abramsson, mött elever och pedagoger med kreativa verkstäder. Innehållet kretsar alltid kring hållbar utveckling och de Globala målen och syftar till att varje klassrum ska få syn på sin egen potential att kunna bidra till en positiv förändring.

Nu får Spilloteket möjlighet att under ytterligare tre år fortsätta utveckla metod och material just för barn och unga i skolan och dessutom kliva över länsgränser. Projektet Spill för livet! är ett stort utbildningsmaterial med målet att nå nationell spridning, som syftar till att ge tusentals barn och unga hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.

Projektet innehåller även ett framtagande av studiecirkelmaterial i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som skall rikta sig till vuxna och civilsamhället.

Foto: Martin Fryklund

Läs mer om Spilloteket här