Tillbaka

SV får nya pengar till att fortsätta med asylverksamhet i Jämtland.

Beskrivning av insatsen I ansökan anges att insatsen syftar till att möjliggöra för asylsökande att tillvarata och investera sin tid under asylprocessen till att förbereda sig för sin etablering i det svenska samhället med hjälp av det innehåll som insatsen består av. Erbjuda en fördjupande utbildning inom samhällsområdet samt ge en introduktion i folkbildningens möjligheter att erbjuda deltagarna fortsatt lokala och längre återkommande studiecirklar i bland allt språkträning.

Läs mer om beslutet här