Tillbaka

Viktig information till dig som får lön och ersättningar från Studieförbundet Vuxenskolan!

Hej cirkelledare i SV Jämtlands län!

Viktig information till dig som får lön och ersättningar från Studieförbundet Vuxenskolan!

Hoppas allt är bra med dig och att 2019 blir ett fantastiskt folkbildningsår!
Du och alla andra cirkelledare är ju våra viktigaste nyckelpersoner.

Vi vill bara lite kort informera om att i januari 2019 börjar den nya lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) gälla för samtliga arbetsgivare, alltså även SV Jämtlands län.

I korta drag så innebär AGI att regler, hantering och återbetalning av en felaktigt utbetald lön skärps ordentligt och att medarbetaren kan tvingas betala tillbaka hela (den felaktiga) bruttolönen inklusive skatten. Skattepengen får man förvisso tillbaka men först vid nästa deklaration. Man kan alltså tvingas ”ligga ute” med skattepengar en lång tid.

Dessa regler träder i kraft när arbetsgivaren felaktigt tex betalt ut en månadslön trots att man slutat, har tjänstledigt eller helt enkelt inte jobbat den månaden etc.

Så även om det är arbetsgivaren som ”slarvat” så kan du som medarbetare hamna i kläm.
Därför ska vi i SV Jämtlands län öka noggrannheten i vårt löneadministrativa arbete så att det helst aldrig ska ske. 

Men även DU som medarbete har nu ett utökat ansvar att kolla din lönespecifikation varje månad och meddela eventuella fel DIREKT till ditt SV-kontor och vår personal där. Det måste ske innan månadens slut så det innebär att det måste ske inom ca 5 dagar efter att du fått lön.

Om en större felaktighet upptäcks och DU meddelar den direkt så hinner vi justera detta så att den ”hårdare” återbetalningsskyldigheten undviks.

Hoppas vi tillsammans ska undvika problem kring detta och hör av dig till vår personal om du har frågor.

Du når oss på jamtlandslan@sv.se eller 063-123400 (vxl)

Mvh /    Martin Björnwall    Avdelningschef SV Jämtlands Län