Tillbaka

Vi bidrar till Vi-skogens arbete

Tack till SV Jämtland för ert bidrag. 
Med er gåva kan fler småbrukande bönder i östra Afrika ställa om till ett hållbart jordbruk. Träd och grödor planteras tillsammans, vilket ökar skördarna och i sin tur böndernas inkomster. Träden hjälper familjerna att bli självförsörjande.

Läs mer om Vi-skogen här