Tillbaka

Detta är Sverige 2.0

”Detta är Sverige 2.0” – Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen

 

TIA-projektet ”Detta är Sverige 2.0” är en mötesplats for asylsökande som även inkluderar träffar med lokalbefolkning, föreningsliv och näringsliv på respektive ort. Projektet vill möjliggöra för asylsökande att tillvarata och investera sin tid under asylprocessen till att förbereda sig för sin etablering i det svenska samhället.

”Detta är Sverige 2.0” är en fördjupande utbildning inom samhällsområdet, med fokus på jämställdhet, etik och normer, värderingssystem och civilsamhällets funktion, ansvar och betydelse i samhället. Projektet bryter ner lärandet till det personliga planet; vad betyder det här för mig, min familj, mina barn, fru/make och vårt nya liv i Sverige. Projektet syftar även till att ge en introduktion i folkbildningens möjligheter och att erbjuda deltagarna fortsatt lokala och längre återkommande studiecirklar framför allt i svenska. ”Detta är Sverige 2.0” har aktiviteter över hela länet.

Läs mer på https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/asylverksamhet/