Tillbaka

Digidel i Krokom

SV är samarbetspart i ett Internetstiftelse-projekt som Krokoms kommun ansökt om. Om ansökan beviljas innebär det bla studiecirkelverksamhet för att öka den digitala kompetensen, främst hos målgrupper som idag kan ha svårigheter att ta till sig den nya tekniken. Metoden blir bla att skapa Digidelcenter i kommunen samt på andra sätt möjliggöra kompetenshöjning i glesbygd och för alla målgrupper. Projekttid okt-2018 till okt -2020.