Tillbaka

Digidel i Krokom

SV är samarbetspart i ett Internetstiftelse-projekt som Krokoms kommun ansökt om.
Projektet innebär studiecirkelverksamhet för att öka den digitala kompetensen, främst hos målgrupper som idag kan ha svårigheter att ta till sig den nya tekniken.

Metoden är bla att skapa Digidelcenter i kommunen samt på andra sätt möjliggöra kompetenshöjning i glesbygd och för alla målgrupper. Projekttid jan 2019 till okt -2020.