Tillbaka

Hede sommarpark

Hede sommarpark är ett mindre projekt som genomfördes sommaren 2018 med hjälp av Leader Sjö, skog & fjäll i ett så kallat ”Starthjälpsprojekt”.

Projektidén är att skapa en sommarpark i Hede där barn/ungdomar och även vuxna kan samlas. Projektet har sin grund i att ungdomarna själva ska vara med och bidra med idéer, planera och verkställa parken. Hede sommarpark ska sättas upp som en temporär sommarpark men med möjlighet att starta upp igen nästa sommar.