Tillbaka

Konst och kultur ger näring och liv

Projektet ”Konst och kultur ger näring och liv genomförs med stöd av Leader Skog sjö och fjäll under 2017-2019.

Projektet tar avstamp i det rika kulturarv som finns i Hoverberg med omnejd och ska bidra till en stimulerande livsmiljö, att företag kan stärka sin lönsamhet och vidareutveckla nya produkter och tjänster. 

I projektet får den yngre generationen möjlighet att medverka och påverka den lokala utvecklingen. Unga ledare samarbetar med professionella konstnärer och barn och unga övar och visar olika estetiska uttryck

Samarbete är en nyckel för att åstadkomma en gynnsam utveckling i glesbygd liksom för företagande och integration. Fungerande former för samverkan, såväl inom bygden som med kommunen och regionala, nationella och internationella aktörer behövs för en hållbar utveckling.

Projektet genomförs i samverkan mellan föreningar och företag i Hoverberg med omnejd.

Mer info på http://www.upplevhoverberg.se

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg (2016_09_27 14_57_12 UTC).JPG

 

Logga Leader (002).jpg