Tillbaka

Svängom

Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen 

TIA-projektet ”Svängom” har ett syfte att få bättre hälsa och mående genom att röra sig på ett roligt sätt där ålder och kön inte spelar någon roll. Det blir ett sätt att sprida kultur och samtidigt lära sig nya sätt att uppföra sig på. Projektet ska också leda till ett positivt nätverk av nya kontakter och bidra positivt till att nyanlända kvinnor ska nå en ökad delaktighet i samhället.

Projektet genomförs i Ragunda kommun under andra hälften av 2018 och en ansökan om fortsättning 2019 är inlämnad till Länsstyrelsen Jämtland.