SPRINT

 

Bakgrund: På asylboendena i Åre kommun bor c:a 750 asylsökande. Kommunen ansvarar för barnens skolgång. På individuella initiativ har ett projekt bildats med Studieförbundet Vuxenskolan som huvudman och med Röda Korset Västjämtland som medarrangör. Projektet samarbetar nära med Integration i Åre Kommun

Syfte: Lära de asylsökande vuxna basal svenska och introducera dem i Åredalens livsstil, kultur, näringsliv och förvaltning. Motarbeta och bryta tristess och hotellsjuka.

Ledning: Studieförbundet Vuxenskolan är projektägare, Röda Korset Västjämtland är medarrangör. Projektledare är Per Holmlöv.