Våra lokalkontor

Långa avstånd. Ett klimat som tidvis är bistert. Glest befolkat. Det handlar om Jämtlands län. Som vi älskar!

Jämtlands län motsvarar 12,0 procent av Sveriges yta, 49 443 km² och är Sveriges till ytan tredje största län. I Jämtlands län bor 1,5 procent av Sveriges befolkning. 

SV finns i hela länet och får länet och dess invånare att växa. 

Välkomna till våra lokalkontor. De är knutpunkter i de olika bygdernas kulturliv, integrationsarbete och utveckling.