72 timmar som gör skillnad. krisberedskap.

72 timmar som gör skillnad. krisberedskap.

72 timmar
Målen med informationen är att ge dig...
- ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.
- stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.

Händelser
Storm - Översvämning - Terrorattentat
Grundbehov

Anmälan: SV 0642-10420, 0640-61742, 063-12 34 00