Att uppleva världen annorlunda. -vill du veta hur det är? (tisdag)

Att uppleva världen annorlunda. -vill du veta hur det är? (tisdag)

Beteendevetenskap

Att uppleva världen annorlunda
– vill du veta hur det är?
Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv
Paula har föreläst i olika länder utifrån sitt Aspergerperspektiv.

Föreläsaren och författaren Paula Tilli fick en Asperger-diagnos i 24-årsåldern. Hon föreläser med humor och allvar om hur det är att leva med diagnosen ur ett inifrånperspektiv. Hon kommer att ta upp missförstånd som hon själv råkat ut för samt ge tips om bemötande.

Målgrupp: Alla som vill veta mer om Aspergers syndrom.
Personal på olika skolor/utbildningar och verksamheter ex. LSS-boenden, habiliteringen, psykiatrin, socialtjänsten.
Anhöriga och personer med egen diagnos.

Tisdag 17/4 kl. 18.00–21.00 (med fruktpaus)

REGISTRERING 30 MINUTER FÖRE FÖRELÄSNINGEN!

Plats: Hörsalen Östersunds sjukhus

Kostnad: 300 kr

175 kr för medlem i Autism- och Aspergerföreningen samt Attention-
100 kr för medlem med egen diagnos
225 kr verksamhetsmedlemmar
100 kr för studerande (mot uppvisande av studieleg)

Anmälan: senast 7/4 2018
Anmälan är bindande , men kan överlåtas