Föräldrar på distans - hur tänker vi när barnen flyttar?

Föräldrar på distans - hur tänker vi när barnen flyttar?

Beteendevetenskap

Har du barn i högstadiet eller första året på gymnasiet? Nu står en ny grupp föräldrar och ungdomar inför flytt hemifrån för studier på annan ort. Säkert finns det många funderingar och tankar inför detta...

Teman:
- Vad står jag inför som förälder - Vad händer om det inte ”blev rätt” - Ekonomi, stipendier och boende - Alkohol, narkotika, doping och tobak - Sociala medier – unga och internet.

Kom med du också och dela tankar och erfarenheter med andra föräldrar!

Tid: Varannan torsdag kl. 18.30 med start 11/10. Fem tillfällen.
Plats: Hede, Storgatan 5, Studieförbundets Vuxenskolans lokal .
Kostnad: 150 kr per familj
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan 0684-122 33.
anneli.boden@sv.se, sv.se/jamtland