Förstå Sverige och svenskarna

Förstå Sverige och svenskarna

Samhälle

Hur umgås svenskar? Vilka sociala koder gäller privat och på jobbet? Varför är det så? Varför ser samhället ut så som det gör idag?

Under fem träffar diskuteras viktiga händelser och traditioner som har format Sverige och svenskarna. Från folksagor och fattigdom till utbildningssystem och självförverkligande. Förhoppningsvis ger det en bättre förståelse för hur det svenska samhället och dess innevånare fungerar.