Frigör din kreativa energi

Frigör din kreativa energi

Hälsa & välbefinnande

Frigör din kreativa energi

Det här är en studiecirkel för dig som söker verktygen för att kunna använda mer av den kreativa energi du bär på. Du kanske har en längtan att skapa konst, eller idéer och visioner inom vilket område som helst som du vill verkställa men inte riktigt kommer till skott med. Under 12 veckor under våren arbetar vi tillsammans med de blockeringar som hämmar vår inneboende kreativitet. Vi utgår ifrån Julia Cameron's bok Lev kreativt - Hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg , och har stöd och utbyte av varandra under processen. Under träffarna har vi utrymme både för övningar och samtal, och däremellan gör vi övningar individuellt hemma. Att arbeta med dina blockeringar medför också ett läkande av olika delar av dig själv, och kan leda till utveckling på flera olika områden i ditt liv.
Boken vi använder heter i originaltitel The Artist's Way, och finns även i tidigare utgåvor på svenska med titeln Öka din Kreativitet - den artistiska vägen. Alla varianter går bra att använda i den här studiecirkeln.
Vid studiecirkelns start har du möjlighet att köpa boken på svenska via cirkelledaren, alternativt låna ett exemplar under perioden som studiecirkeln pågår. Vänligen meddela i din kursanmälan om du skaffar boken på egen hand eller om du vill köpa/låna via cirkelledaren, så att vi kan beställa rätt antal böcker.

Välkommen med din anmälan senast 5/3