Fritidsaktiviteter kompisträffen med Anna Jonsson våren 2018

Fritidsaktiviteter kompisträffen med Anna Jonsson våren 2018

Funktionsnedsättning

För dig som är självgående och klarar dig utan personal.
På kompisträffen gör vi det som kompisar gör; går på bio , grillar korv, fikar, går på restaurang, hälsar ibland på hemma hos varandra, går på musikcafé eller konsert, bowlar, mm
Vi gör olika aktiviteter och du gärna får komma med egna önskemål.
Vi träffas varannan vecka, deltagaren står själv för kostnader i samband med aktiviteterna.

Första träffen är på Daffys där vi äter tillsammans och att vi då planerar roliga aktiviteter att göra under våren.