Inspiration till skrivande, heldag

Inspiration till skrivande, heldag

Kommunikation, information

Denna dag är för dig som vill inspireras till att skriva med utgångspunkt från "Orter och ställen", en antologi med 21 författare från Jämtland/Härjedalen. Har du inte deltagit i cirkeln "läsecirkel med dörröppning mot skrivande" där texterna tidigare analyserats så har du nu chansen att få stöd i att komma igång med ditt eget skrivande.