Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Beteendevetenskap

Ett nytt grundmaterial i ledarskap som utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap.

Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial en mängd olika övningar.