Lyssna i närvaro

Lyssna i närvaro

Hälsa & välbefinnande

Under våren möts vi för att lyssna till vad inom oss som längtar efter att bli hört. Vi lyssnar inåt i oss själva och har utrymme för att berätta vad som rör sig inuti, och när vi lyssnar på varandra gör vi det helt ordlöst och ger respons endast de gånger som det efterfrågas. Ofta kallas detta för sharing, och under våra möten vill vi betona just lyssnandet - en kvalitet vi alla kan utveckla. En kravlös stund att låta dina behov få plats, och utveckla din närvaro och uppmärksamhet.